Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 029
48. évfolyam
2005. február 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 172/2005/EK rendelete (2005. január 18.) az Európai Gazdasági Közösség és a Comore-i Iszlám Szövetségi Köztársaság között létrejött, a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek a 2004. február 28-ától2004. december 31-ig terjedő időtartamra történő meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

1

 

*

A Tanács 173/2005/EK rendelete (2005. január 24.) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendeletnek a PEACE-program időtartamának meghosszabbítása és új kötelezettségvállalási előirányzatok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

3

 

*

A Tanács 174/2005/EK rendelete (2005. január 31.) az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről

5

  

A Bizottság 175/2005/EK rendelete (2005. február 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

16

  

A Bizottság 176/2005/EK rendelete (2005. február 1.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/76/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 22.) az Európai Gazdasági Közösség és a Comore-i Iszlám Szövetségi Köztársaság között létrejött, a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeket és az azokhoz való pénzügyi hozzájárulást megállapító jegyzőkönyv 2004. február 28. és 2004. december 31. közötti időszakra való ideiglenes alkalmazásáról szóló levélváltás formájában létrejött megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

20

  

Levélváltás útján létrejött megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Comore Iszlám Szövetségi Köztársaság közötti, a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek a 2004. február 28-ától2004. december 31-ig terjedő időtartamra történő meghosszabbításáról

22

  

Bizottság

  

2005/77/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 30.) az Egyesült Királyság által a gibraltári kötelezett társaságok javára megvalósított támogatási rendszerről (az értesítés a B(2004) 928. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2005/78/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. február 1.) a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat módosításáról

39

  

2005/79/EK

 
 

*

Az EK-Svájc vegyes Bizottság 1/2005 határozata (2005. február 1.) a 2. jegyzőkönyv III. és IV.b táblázatának kicseréléséről

42

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács közös 2005/80/KKBP álláspontja (2005. január 31.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (MK) szélsőségeseivel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/133/KKBP közös álláspont meghosszabbításáról és módosításáról

45

 

*

A Tanács 2005/81/KKBP határozata (2005. január 31.) az Európai Unió Rendőri Missziója (EUPM) boszniai és hercegovinai misszióvezetője/rendőrbiztosa megbízatásának meghosszabbításáról

48

 

*

A Tanács 2005/82/KKBP közös álláspontja (2005. január 31.) a Nigériáról szóló 2004/401/KKBP, az Angoláról szóló 2002/495/KKBP, a Ruandáról szóló 2002/830/KKBP, valamint a lusakai tűzszüneti megállapodásról és a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló békefolyamatról szóló 2003/319/KKBP tanácsi közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

49

 

*

A Tanács 2005/83/KKBP határozata (2005. január 31.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

50

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a görög intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2005. január 21-i 103/2005/EK bizottsági irányelvhez (HL L 20., 2005.1.22.)

57

  

Helyesbítés a gabonaágazatban 2005. január 31-én alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló, 2005. február 1-i 165/2005/EK bizottsági rendelethez (HL L 28., 2005.2.1.)

57

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal