Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 028
48. évfolyam
2005. február 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 157/2005/EK rendelete (2005. január 31.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 158/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

3

  

A Bizottság 159/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

5

  

A Bizottság 160/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 161/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

9

  

A Bizottság 162/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

11

  

A Bizottság 163/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. február 1-jétőlfebruár 28-ig terjedő időszakra

13

  

A Bizottság 164/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

14

  

A Bizottság 165/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a gabonaágazatban 2005. február 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

15

  

A Bizottság 166/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

18

  

A Bizottság 167/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

22

  

A Bizottság 168/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

24

  

A Bizottság 169/2005/EK rendelete (2005. január 31.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

26

 

*

A Bizottság 2005/170/EK rendelete (2005. január 31.) a feldolgozásra szánt paradicsom támogatásának a 2005-2006-os gazdasági évre vonatkozó meghatározásáról

29

 

*

A Tanács 171/2005/EK rendelete (2005. január 31.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékekre vonatkozóan kiegészítő behozatali vámok megállapításáról szóló 2193/2003/EK rendelet alkalmazásának módosításáról és felfüggesztéséről

31

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/70/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 25.) a Mexikóból származó halászati és akvakultúra-termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 98/695/EK határozatnak az illetékes hatóság kijelölése és az egészségügyi bizonyítvány mintája tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4564. számú dokumentummal történt) (1)

41

  

2005/71/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 26.) az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 97/296/EK határozat Antigua és Barbuda, Hongkong, Salvador és Szlovákia tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4608. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

2005/72/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 28.) az Antigua és Barbudából behozott halászati termékekre vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a B(2004) 4609. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2005/73/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 28.) a Hongkongból behozott halászati termékekre vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a B(2004) 4612. számú dokumentummal történt) (1)

54

  

2005/74/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 27.) a Salvadorból behozott halászati termékekre vonatkozó különleges feltételekről (az értesítés a B(2004) 4613. számú dokumentummal történt) (1)

59

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről szóló, 2004. december 28-i 2258/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 389., 2004.12.30.)

64

 

*

Helyesbítés a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről szóló, 2004. december 28-i 2259/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 389., 2004.12.30.)

64

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal