Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 027
48. évfolyam
2005. január 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 143/2005/EK rendelete (2005. január 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 144/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 75. egyedi pályázati felhívásról

3

 

*

A Bizottság 145/2005/EK rendelete (2005. január 28.) ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről a Kínai Népköztársaságból származó bárium-karbonát behozatalára

4

 

*

A Bizottság 146/2005/EK rendelete (2005. január 28.) az asztali borok önkéntes lepárlására aláírt szerződések elfogadási százalékértékének meghatározásáról

24

  

A Bizottság 147/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében

25

  

A Bizottság 148/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 156. egyedi pályázati eljárás tekintetében

27

  

A Bizottság 149/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 328. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

29

  

A Bizottság 150/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 12. egyenkénti pályázati felhívásra

30

  

A Bizottság 151/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 214/2001/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megtartandó 11. egyedi pályázati felhívásról

31

  

A Bizottság 152/2005/EK rendelete (2005. január 28.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2005 január hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában az 1202/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében

32

  

A Bizottság 153/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, étkezési szőlő és alma)

33

  

A Bizottság 154/2005/EK rendelete (2005. január 28.) az 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt, előfőzött B rizs kivitele tekintetében benyújtott ajánlatokról

35

  

A Bizottság 155/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 2033/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

36

  

A Bizottság 156/2005/EK rendelete (2005. január 28.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

37

 

*

A Bizottság 2005/5/EK irányelve (2005. január 26.) a 2002/26/EK irányelvnek egyes élelmiszerek ochratoxin-A-tartalmának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek tekintetében történő módosításáról (1)

38

 

*

A Bizottság 2005/7/EK irányelve (2005. január 27.) a takarmányok dioxin- és dioxinjellegű PCB-tartalmának meghatározására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 2002/70/EK irányelv módosításáról (1)

41

 

*

A Bizottság 2005/8/EK irányelve (2005. január 27.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról (1)

44

 

*

A Bizottság 2005/9/EK irányelve (2005. január 28.) a kozmetikai termékekkel kapcsolatos 76/768/EGK tanácsi irányelv módosításáról, annak VII. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából (1)

46

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/64/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 26.) a 92/65/EGK tanácsi irányelvnek az engedélyezett szervezetek, intézmények vagy központok részére szánt macskák, kutyák és görények behozatali feltételei tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a B(2005) 118. számú dokumentummal történt) (1)

48

  

2005/65/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 28.) Dániának a Newcastle-betegség tekintetében vakcinázást nem folytató státusát illető változással kapcsolatban egyes további átmeneti garanciákról (az értesítés a B(2005) 143. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2005/66/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 28.) a Belgium egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására irányuló terv jóváhagyásáról szóló 2003/363/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a B(2005) 144. számú dokumentummal történt) (1)

54

  

2005/67/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 28.) a vírusos vérfertőzés (VHS), illetve a fertőző vérképzőszervi elhalás (IHN) halbetegségek tekintetében a mentes övezet vagy "nem mentes övezetben lévő mentes halgazdaság€ť minősítés megszerzésére irányuló programok jóváhagyásáról szóló 2003/634/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2005) 148. számú dokumentummal történt) (1)

55

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2005/68/KKBP

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 24.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról szóló 2004/197/KKBP határozat módosításáról

59

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/69/IB közös álláspontja (2005. január 24.) egyes adatoknak az Interpollal történő cseréjéről

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal