Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 025
48. évfolyam
2005. január 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 122/2005/EK rendelete (2005. január 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 123/2005/EK rendelete (2005. január 26.) a 466/2001/EK rendeletnek az ochratoxin A tekintetében történő módosításáról (1)

3

  

A Bizottság 124/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2005 januárjának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

6

  

A Bizottság 125/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

8

 

*

A Bizottság 126/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a 2005/2006-os termelési ciklusban az olívaolaj-termelés minőségét javító intézkedések finanszírozásának felső határai rögzítéséről és az 528/1999/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésétől való eltérésről

11

 

*

A Bizottság 127/2005/EK rendelete (2005. január 27.) az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK tanácsi rendelettel bevezetett, a legkülső régiók ellátására vonatkozó egyedi intézkedések részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 20/2002/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 128/2005/EK rendelete (2005. január 27.) ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozatalára

16

 

*

A Bizottság 129/2005/EK rendelete (2005. január 20.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról és a 955/98/EK rendeletének módosításáról

37

  

A Bizottság 130/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

41

  

A Bizottság 131/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

45

  

A Bizottság 132/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

48

  

A Bizottság 133/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

50

  

A Bizottság 134/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

53

  

A Bizottság 135/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

55

  

A Bizottság 136/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

56

  

A Bizottság 137/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

58

  

A Bizottság 138/2005/EK rendelete (2005. január 27.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

59

  

A Bizottság 139/2005/EK rendelete (2005. január 27.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

60

  

A Bizottság 140/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a cirok importjára a 2275/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

61

  

A Bizottság 141/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a kukoricára az 2277/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

62

  

A Bizottság 142/2005/EK rendelete (2005. január 27.) a kukoricára a 2276/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális behozatali vámkedvezmény rögzítéséről

63

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/60/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 20.) a háziméhek (Apis mellifera és Bombus spp.) egyes harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről és az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításáról szóló 2003/881/EK bizottsági határozatnak az Amerikai Egyesült Államok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 5567. számú dokumentummal történt) (1)

64

  

2005/61/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 27.) a bulgáriai Newcastle-betegség elleni védekezési intézkedésekről és a 2004/908/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a B(2005) 145. számú dokumentummal történt) (1)

69

  

2005/62/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 27.) a Ciprus által az állati melléktermékek helyszíni elégetése vagy elföldelése vonatkozásában alkalmazandó, az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet követő átmeneti rendelkezések meghatározásáról (az értesítés a B(2005) 133. számú dokumentummal történt) (1)

71

  

2005/63/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 24.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2004) 2735. számú dokumentummal történt) (1)

73

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal