Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 024
48. évfolyam
2005. január 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 114/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 115/2005/EK rendelete (2005. január 26.) a közönséges búza egyes harmadik országokba történő kivitelével kapcsolatos export-visszatérítésre vonatkozó pályázati felhívás kibocsátásáról

3

 

*

A Bizottság 116/2005/EK, Euratom rendelete (2005. január 26.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet alkalmazásában a nem adóköteles személyek számára és az adóköteles személyek számára adómentes tevékenységeikre a hozzáadottérték-adó visszatérítésének kezeléséről

6

 

*

A Bizottság 117/2005/EK rendelete (2005. január 26.) bizonyos harmadik országokból származó egyes lábbelik behozatalának közösségi felügyelete bevezetéséről

8

 

*

A Bizottság 118/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet VIII. melléklete módosításáról és a rendeletben foglalt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtására, valamint az egységes területalapú kifizetési rendszer éves pénzügyi keretére vonatkozó kifizetések felső határainak megállapításáról

15

  

A Bizottság 119/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

22

  

A Bizottság 120/2005/EK rendelete (2005. január 26.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2005 januárjában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

24

 

*

A Bizottság 121/2005/EK rendelete (2005. január 25.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

27

 

*

A Bizottság 2005/6/EK irányelve (2005. január 26.) a 2002/32/EK irányelvben előírt, az analitikai eredmények jelentése és értelmezése tekintetében a 71/250/EGK irányelv módosításáról (1)

33

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/56/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 14.) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról

35

  

2005/57/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. január 21.) az Európai Unióban a bérelt vonalak biztosításáról (1. rész - bérelt vonalak nagykereskedelmi értékesítésének biztosítási feltételei) (az értesítés a B(2005) 103. számú dokumentummal történt)

39

  

2005/58/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 26.) a betegségfelszámolási és vakcinációs tervek Alsó-Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália szövetségi államokban való lezárásáról és a Saar-vidék szövetségi államon belüli betegségfelszámolási tervről szóló 2003/135/EK határozat módosításáról (Németország) (az értesítés a B(2005) 119. számú dokumentummal történt) (1)

45

  

2005/59/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 26.) Szlovákiának a klasszikus sertéspestisnek a vaddisznó-populációban történő felszámolására és a vaddisznók sürgősségi oltására irányuló terve jóváhagyásáról (az értesítés a B(2005) 127. számú dokumentummal történt) (1)

46

 
  

Helyesbítések

 
 

*

A Régiók Bizottsága négy olasz teljes jogú tagjának és három olasz póttagjának kinevezéséről szóló, 2004. november 15-i 2004/783/EK tanácsi határozathoz (Európai Unió Hivatalos Lapja L 346., 2004.11.23., 9. o.)

48

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal