Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 021
48. évfolyam
2005. január 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 108/2005/EK rendelete (2005. január 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 109/2005/EK rendelete (2005. január 24.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról szóló 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet alkalmazásában a tagállamok gazdasági területének meghatározásáról

3

 

*

A Bizottság 110/2005/EK rendelete (2005. január 24.) a 2003. október 1-jétől2003. december 31-ig tartó időszak alatt a feldolgozóiparnak szállított tonhal után a termelő szervezeteknek járó kompenzációs támogatás előírásáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Parlament

  

2005/46/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Parlament határozata (2005. január 11.) az európai ombudsman kinevezéséről

8

  

Tanács

  

2005/47/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) a 2000/24/EK határozatnak az Európai Unió bővítésére és az európai szomszédságpolitikára figyelemmel történő módosításáról

9

  

2005/48/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) közösségi garancia megadásáról az Európai Beruházási Bank számára az Oroszországban, Ukrajnában, Moldovában és Belaruszban megvalósuló bizonyos típusú projektekhez nyújtott hitelekkel kapcsolatos veszteségekre

11

  

2005/49/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2005. január 18.) a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság működésére vonatkozó szabályokról

13

  

Bizottság

  

2005/50/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 17.) a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról (az értesítés a B(2005) 34. számú dokumentummal történt) (1)

15

  

2005/51/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 21.) dekontaminálás céljára peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj behozatala tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérés megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a B(2005) 92. számú dokumentummal történt)

21

  

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

  

2005/52/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA) második költségvetés-módosítása 2004-re vonatkozóan

25

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal