Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 020
48. évfolyam
2005. január 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 101/2005/EK rendelete (2005. január 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 102/2005/EK rendelete (2005. január 21.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom és alma)

3

  

A Bizottság 103/2005/EK rendelete (2005. január 21.) a görög intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

5

  

A Bizottság 104/2005/EK rendelete (2005. január 21.) a spanyol intervenciós hivatal birtokában lévő hántolatlan nyers rizs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

7

 

*

A Bizottság 105/2005/EK rendelete (2004. november 17.) az 1420/1999/EK tanácsi rendelet és az 1547/1999/EK bizottsági rendelet egyes hulladékfajtáknak Kínába és Szaúd-Arábiába történő szállítása vonatkozásában történő módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 106/2005/EK rendelete (2005. január 21.) az 1431/94/EK rendelet alapján kiállított egyes behozatali engedélyek érvénytelenítéséről és az azokhoz kapcsolódó biztosítékok felszabadításáról

14

 

*

A Bizottság 2005/2/EK irányelve (2005. január 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az Ampelomyces quisqualis és a Gliocladium catenulatum hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról (1)

15

 

*

A Bizottság 2005/3/EK irányelve (2005. január 19.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazoszulfuron, a laminarin, a metoxifenozid és az S-metolaklór hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (1)

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/42/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 22.) az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási szervek által meghozandó, a monitorok előírásait meghatározó C. melléklet II. része felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatos közösségi álláspont meghatározásáról

24

  

2005/43/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 30.) a 95/388/EK bizottsági határozatnak a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelméhez rendszeresített állat-egészségügyi bizonyítványok naprakésszé tétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 5544. számú dokumentummal történt) (1)

34

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2005/44/KKBP határozata (2004. december 20.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió bosznia és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

41

  

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió bosznia és hercegovinai katonai válságkezelési műveletében (ALTHEA-művelet) való részvételéről

42

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal