Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 016
48. évfolyam
2005. január 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 76/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 77/2005/EK rendelete (2005. január 13.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok rögzítéséről szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 78/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a 466/2001/EK rendelet nehézfémek tekintetében történő módosításáról (1)

43

 

*

A Bizottság 79/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az 1774/2002/EK rendeletben a 3. kategóriába tartozó anyagként meghatározott tej, tejalapú termékek és tejből származó termékek felhasználása tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról (1)

46

 

*

A Bizottság 80/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a Közösségben termesztett komlófajták különböző csoportjait tartalmazó jegyzék meghatározásáról szóló, 1517/77/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

51

 

*

A Bizottság 81/2005/EK rendelete (2005. január 19.) a tagsággal nem rendelkező országokból behozott komlót kísérő tanúsítványoknak a közösségi igazolásokkal való egyenértékűségéről szóló 3077/78/EGK rendelet módosításáról

52

  

A Bizottság 82/2005/EK rendelete (2005. január 19.) az AKCS-TOT és EK-TOT vegyes származású cukorra, illetve cukor és kakaó keverékeire vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

55

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/30/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy brit tagjának kinevezéséről

56

  

2005/31/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága egy holland teljes jogú tagjának és egy holland póttagjának kinevezéséről

57

  

2005/32/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. szeptember 24.) a Régiók Bizottsága egy német teljes jogú tagjának kinevezéséről

58

  

Bizottság

  

2005/33/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 14.) a 2001/556/EK határozatnak a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeibe indiai létesítmények felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4543. számú dokumentummal történt) (1)

59

  

2005/34/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról (az értesítés a B(2004) 4992. számú dokumentummal történt) (1)

61

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal