Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 015
48. évfolyam
2005. január 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 74/2005/EK rendelete (2005. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 75/2005/EK rendelete (2005. január 18.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális szermaradék-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének a Moxidectinre, a C9-C13 alkil-lánchosszúságú és kevesebb mint 2,5 % C13-nál hosszabb láncot tartalmazó lineáris alkil-benzol szulfonsavakra és az acetilizovaleriltilozinra vonatkozó módosításáról (1)

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/23/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 21.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy olasz tagjának kinevezéséről

6

  

2005/24/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 21.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy olasz tagjának kinevezéséről

7

  

2005/25/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 21.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy svéd tagjának kinevezéséről

8

  

2005/26/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 25.) az Amerikai Egyesült Államok és Costa Rica Köztársaság között az 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezménynek (Antigua-egyezmény) az Európai közösség részéről történő aláírásáról

9

  

Convention for the strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission established by the 1949 Convention between the United States of America and the Republic of Costa Rica (Antigua Convention)

10

  

Bizottság

  

2005/27/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2005. január 12.) azt illetően, hogy a benzin- és dízelüzemanyagokra vonatkozó 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv használatában mit jelent a maximált kéntartalmú benzin- és dízelüzemanyagok kiegyensúlyozott földrajzi alapon való hozzáférhetősége (1)

26

  

2005/28/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 12.) a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes tartományainak brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, és a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes tartományainak tuberkulózismentessé, brucellózismentessé és a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 5548. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2005/29/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 17.) az Amerikai Egyesült Államokban történő embriógyűjtő csoportokra vonatkozó 92/452/EGK határozat módosításáról (az értesítés a B(2005) 32. számú dokumentummal történt) (1)

34

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal