Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 014
48. évfolyam
2005. január 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 65/2005/EK rendelete (2005. január 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 66/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

3

 

*

A Bizottság 67/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2879/2000/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 68/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a 2032/2005/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

8

  

A Bizottság 69/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a 2003/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

9

  

A Bizottság 70/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

10

  

A Bizottság 71/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

11

  

A Bizottság 72/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egy virágból álló (virágos) szegfű behozatalára vonatkozó kedvezményes vám felfüggesztéséről és a közös vámtarifa vámtételeinek újbóli bevezetéséről

13

  

A Bizottság 73/2005/EK rendelete (2005. január 17.) a gabonaágazatban 2005. január 18-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

15

 

*

A Tanács 2004/117/EK irányelve (2004. december 22.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról

18
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal