Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 008
48. évfolyam
2005. január 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 31/2005/EK, Euratom rendelete (2004. december 20.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott súlyozási együtthatóknak 2004. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

1

  

A Bizottság 32/2005/EK rendelete (2005. január 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 33/2005/EK rendelete (2005. január 10.) a többek között Indiából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2604/2000/EK tanácsi rendelet új exportőr tekintetében történő felülvizsgálata kezdeményezéséről, ezen ország exportőrére vonatkozó importvám hatályon kívül helyezéséről, és ezen importtermékek nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/16/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) az AKCS-EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján különösen sürgős esetben Libériára vonatkozó intézkedések elfogadásáról szóló 2003/631/EK határozat módosításáról

12
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal