Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 007
48. évfolyam
2005. január 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 28/2005/EK rendelete (2005. január 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 29/2005/EK rendelete (2005. január 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

3

  

A Bizottság 30/2005/EK rendelete (2005. január 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

4

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/14/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 6.) a 2003/329/EK határozatnak a trágya hőkezelési eljárása tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedések érvényessége meghosszabbítását illető módosításáról (az értesítés a B(2004) 5760. számú dokumentummal történt) (1)

5

  

2005/15/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 7.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke szerinti eljárás alkalmazásának részletes szabályairól (az értesítés a B(2004) 5769. számú dokumentummal történt) (1)

7

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal