Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 006
48. évfolyam
2005. január 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 23/2005/EK, Euratom rendelete (2004. december 20.) az Európai Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulása mértékének 2004. július 1-jétől, valamint a közösségi rendszer és a nemzeti nyugdíjrendszerek közötti átutalásokra alkalmazott kamatláb 2005. január 1-jétől történő kiigazításáról

1

  

A Bizottság 24/2005/EK rendelete (2005. január 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 25/2005/EK rendelete (2005. január 7.) a jutából és kókuszrostból készült termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek meghosszabbítása érdekében a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 26/2005/EK rendelete (2005. január 7.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2004. december 1. és 2005. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/12/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 20.) a polgári védelem területén a közösségi cselekvési program kiterjesztése tekintetében az 1999/847/EK határozat módosításáról (1)

7

  

Bizottság

  

2005/13/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2005. január 3.) a harmadik országokból behozott állatok és állati termékek állategészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állategészségügyi határállomások jegyzékének összeállítása tekintetében történő módosításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló 2001/881/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 5598. számú dokumentummal történt) (1)

8

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal