Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 004
48. évfolyam
2005. január 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 7/2005/EK rendelete (2004. december 13.) egyes, Svájcból származó mezőgazdasági termékek számára közösségi vámkontingens megnyitása céljából autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról

1

  

A Bizottság 8/2005/EK rendelete (2005. január 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 9/2005/EK rendelete (2005. január 5.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

  

A Bizottság 10/2005/EK rendelete (2005. január 5.) a gabonaágazatban 2005. január 6-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2005/8/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 24.) végrehajtás az EK-Szerződés 81. cikke alapján a COMP/A.38549 ügyben - Belga Építészek Rendje (az értesítés a B(2004) 2180. számú dokumentummal történt)

10

  

2005/9/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 29.) a Mezőgazdasági Vegyes Bizottságnak az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás 7. melléklete 1. függeléke B. címe 9. pontjának módosításáról szóló határozatára vonatkozó közösségi közös álláspontról

12

  

2005/10/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 30.) a 2004/666/EK határozatnak Olaszország kis patogenitású madárinfluenzával érintett egyes részeiben a vakcinázás újbóli bevezetése és a mozgásszabályozó intézkedések kiterjesztése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 5541. számú dokumentummal történt) (1)

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal