Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 002
48. évfolyam
2005. január 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 5/2005/EK rendelete (2005. január 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 6/2005/EK rendelete (2005. január 4.) a 46/2003/EK és a 47/2003/EK rendeleteknek az egyazon kereskedelmi csomagban kiszerelt különböző friss gyümölcs- és zöldségfélék keverékei tekintetében történő helyesbítéséről

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2005/4/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött, kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló megállapodás megkötéséről

4

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról

6

  

Bizottság

  

2005/5/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 27.) a 2005-2009. évekre vonatkozóan a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 68/193/EGK, 92/33/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK és 2002/57/EK tanácsi irányelv szerinti egyes mezőgazdasági növény- és zöldségfajok, valamint a szőlő vetőmagjain és szaporítóanyagain végzett közösségi összehasonlító kísérletek és vizsgálatok szabályainak megállapításáról (az értesítés a B(2004) 5264. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2005/6/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 27.) a Fragaria x ananassa Duch. szaporító- és ültetvényanyagainak a 92/34/EGK tanácsi irányelv szerinti közösségi összehasonlító kísérleteire és vizsgálataira vonatkozó szabályok 2005. évre történő megállapításáról (az értesítés a B(2004) 5290. számú dokumentummal történt)

17

  

2005/7/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 27.) a hasított sertések osztályozási módszerének engedélyezéséről Cipruson (az értesítés a B(2004) 5296. számú dokumentummal történt)

19

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal