Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 396
47. évfolyam
2004. december 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2269/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a 2340/2002/EK és a 2347/2002/EK rendeletnek a 2004-ben csatlakozott tagállamok számára biztosított, a mélytengeri fajokra vonatkozó halászati lehetőségek tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 2270/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a közösségi halászhajók számára egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó 2005-ös és 2006-os halászati lehetőségek rögzítéséről

4

 

*

A Tanács 2271/2004/EK rendelete (2004. december 22.) egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

13

 

*

A Tanács 2272/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára a 769/2002/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak az Indiából vagy Thaiföldről szállított kumarin behozatalára - függetlenül attól, hogy Indiából vagy Thaiföldről származóként jelentik-e be - történő kiterjesztéséről

18

 

*

A Tanács 2273/2004/EK, Euratom rendelete (2004. december 22.) a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló 2728/94/EK, Euratom rendelet módosításáról

28

  

A Bizottság 2274/2004/EK rendelete (2004. december 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

30

  

A Bizottság 2275/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a cirok harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat meghirdetéséről

32

  

A Bizottság 2276/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat meghirdetéséről

34

  

A Bizottság 2277/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő behozatalára kivetett vám csökkentésére vonatkozó pályázat meghirdetéséről

35

 

*

A Bizottság 2278/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2759/1999/EK rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 2279/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek az egyes, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek és referenciamennyiségek tekintetében történő módosításáról

38

  

A Bizottság 2280/2004/EK rendelete (2004. december 30.) a gabonaágazatban 2005. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/927/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. címe alá tartozó egyes területekre a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás alkalmazásáról

45

  

2004/928/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) a Délkelet-európai Stabilitási Egyezmény különleges koordinátorának kinevezéséről

47

  

Bizottság

  

2004/929/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 22.) az Európai Közösségek harmadik országba kirendelt tisztviselőinek, szerződéses és ideiglenes alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb 15 hónapos időszakra a tíz új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének javadalmazásában 2004. február 1-jétől, március 1-jétől, április 1-jétől, május 1-jétől és június 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók kiigazításáról

49

  

2004/930/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 28.) a tagállamok által az ellenőrzési, felügyeleti és megfigyelési programok végrehajtására 2004. évre betervezett intézkedésekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (második részlet) (az értesítés a B(2004) 5310. számú dokumentummal történt)

51

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2004/931/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL Kinshasa/1/2004 határozata (2004. december 9.) az EU kinshasai (KDK) rendőri missziója, az EUPOL Kinshasa misszióvezetőjének kinevezéséről

61
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.
Ez a lapszám zárja a 2004. évi L sorozatot.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal