Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 394
47. évfolyam
2004. december 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Bizottság 2238/2004/EK rendelete (2004. december 29.) egyes nemzetközi számviteli standardoknak az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendelet módosításáról az 1. nemzetközi beszámolókészítési standard (IFRS), az 1-10., 12-17., 19-24., 27-38., 40. és 41. nemzetközi számviteli standard (IAS), valamint az 1-7., 11-14., 18-27. és 30-33. standardértelmezési bizottsági értelmezés (SIC) tekintetében (1)

1

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal