Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 393
47. évfolyam
2004. december 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  
 

*

A Bizottság 2237/2004/EK rendelete (2004. december 29.) az egyes nemzetközi számviteli standardok az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek a 32. IAS és az 1. IFRIC tekintetében történő módosításáról (1)

1

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal