Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 389
47. évfolyam
2004. december 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/2257/EK rendelete (2004. december 20.) Horvátország tagjelölti státuszának figyelembevételére tekintettel a 3906/1989/EGK, az 1267/1999/EK, az 1268/1999/EK és a 2666/2000/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Bizottság 2258/2004/EK rendelete (2004. december 28.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi kivonási és eladási árának a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről

5

 

*

A Bizottság 2259/2004/EK rendelete (2004. december 28.) a 104/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt halászati termékek közösségi eladási árának a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről

13

 

*

A Bizottság 2260/2004/EK rendelete (2004. december 28.) egyes halászati termékek referenciaárának a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről

15

 

*

A Bizottság 2261/2004/EK rendelete (2004. december 28.) az egyes halászati termékekre vonatkozó készletátviteli támogatás és átalánytámogatás összegének a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről

19

 

*

A Bizottság 2262/2004/EK rendelete (2004. december 28.) az egyes halászati termékekre vonatkozó magántárolási támogatás összegének a 2005-ös halászati évre való rögzítéséről

21

 

*

A Bizottság 2263/2004/EK rendelete (2004. december 28.) a 2005-ös halászati év során a piacról kivont halászati termékek tekintetében a pénzügyi támogatás és az ahhoz kapcsolódó előleg kiszámításánál alkalmazandó átalányösszegek rögzítéséről

22

  

A Bizottság 2264/2004/EK rendelete (2004. december 29.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2005. január 1-jétőljanuár 31-ig terjedő időszakra

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/917/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 5.) a túlzott hiány fennállásáról Görögországban

25

  

2004/918/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 5.) a Magyarországon fennálló túlzott hiányról

27

  

2004/919/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 22.) a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről

28

  

Bizottság

  

2004/920/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 20.) az Azori-szigetek tekintetében a 2003/54/EK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérésről (az értesítés a B(2004) 4880. számú dokumentummal történt)

31

  

2004/921/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 27.) a haszonállatok jólétével kapcsolatos fogyasztói magatartásról szóló Eurobarometer-felméréshez nyújtott közösségi támogatásról

33

  

2004/922/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 29.) az egyes tagállamoknak a TSE felszámolására és ellenőrzésére irányuló 2004-es programjai számára biztosított közösségi pénzügyi hozzájárulás újraelosztása tekintetében a 2003/746/EK és a 2003/848/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 5396. számú dokumentummal történt)

34

  

2004/923/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 29.) az állatbetegségek felszámolására és megfigyelésére irányuló 2004-es programok és az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzését célzó ellenőrzések közösségi pénzügyi hozzájárulásának egyes tagállamokra vonatkozó újraelosztása tekintetében a 2003/743/EK és a 2003/849/EK határozatok módosításáról (az értesítés a B(2004) 5397. számú dokumentummal történt) (1)

37

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/924/KKBP határozata (2004. november 22.) az Európai Unió és Grúzia közötti, az Európai Unió EUJUST THEMIS grúziai jogállami missziójának jogállásáról és tevékenységéről szóló megállapodás megkötéséről

41

  

Megállapodás az Európai Unió és Grúzia között az Európai Unió Grúziai Jogállami misszójának (EUROJUST THEMIS) jogállásáról és tevékenységéről

42

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal