Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 385
47. évfolyam
2004. december 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2252/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról

1

 

*

A Bizottság 2253/2004/EK rendelete (2004. december 23.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használandó mezőgazdasági adatszolgáltatási űrlap formájáról szóló 2237/77/EGK rendelet módosításáról

7

 

*

A Bizottság 2254/2004/EK rendelete (2004. december 27.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

20

 

*

A Bizottság 2255/2004/EK rendelete (2004. december 27.) a 800/1999/EK rendelet 16. cikkében foglaltak szerint a cukor harmadik országokba irányuló importja esetében a vámkezelés elvégzésének igazolásáról

22

 

*

A Bizottság 2256/2004/EK rendelete (2004. október 14.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyiptomból, Máltáról és Ciprusról származó egyes termékek közösségi vámkontingensei, valamint a Máltáról és Ciprusról származó egyes termékek referenciamennyiségei tekintetében történő módosításáról

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/911/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 2.) az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás és az ahhoz kapcsolódó szándéknyilatkozat aláírásáról és megkötéséről

28

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államközösség között, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról

30

  

Szándéknyilatkozat

43

  

2004/912/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás alkalmazásának időpontjáról szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről

50

  

Megállapodás Levélváltás Formájában az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK tanácsi irányelvben meghatározott szabályokkal egyenértékű rendelkezések megállapításáról szóló megállapodás alkalmazásának időpontjáról

51

  

Bizottság

  

2004/913/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2004. december 14.) egy megfelelő rendszer előmozdításáról a jegyzett társaságok igazgatóinak díjazásához (1)

55

  

2004/914/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 16.) a 2003/858/EK határozatnak az élő tenyésztett halak és az azokból származó termékek további feldolgozásra vagy közvetlen emberi fogyasztásra történő behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4560. számú dokumentummal történt) (1)

60

  

2004/915/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 27.) a 2001/497/EK határozat módosításáról a személyes adatoknak harmadik országokba irányuló továbbadására vonatkozó alternatív általános szerződési feltételek bevezetéséről (az értesítés a B(2004) 5271 számú dokumentummal történt) (1)

74

  

Európai Központi Bank

  

2004/916/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2004. december 16.) az euro-rendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló EKB/2004/13 iránymutatás módosításáról (ECB/2004/20)

85

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egyszerűsített kifizetés végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. október 29-i 1974/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 345., 2004.11.20.)

87

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal