Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 377
47. évfolyam
2004. december 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

 

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es költségvetési évre - 1. költségvetés-módosítás

1

 

*

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2004. évi tevékenységre vonatkozóan: költségvetésmódosítás

11

 

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja - Mérlegkimutatás a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

13

 

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ mérlegkimutatása a 2004. pénzügyi évre vonatkozóan

25

 

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételi és kiadási kimutatása a 2004. pénzügyi évre

43

 

*

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2004. évi bevételi és kiadási előirányzata

51

 

*

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság pénzügyi mérlege 2004

69

 

*

A Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

97

 

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatása. Költségvetés-módosítások és pótköltségvetések (SRB) a 2004-es pénzügyi évre

117

 

*

Az Európai Rasszizmus- és Idegengyűlölet-megfigyelő Központ 2004. évi költségvetésének módosítása

121
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal