Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 375
47. évfolyam
2004. december 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2217/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, valamint a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 2218/2004/EK rendelete (2004. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 2219/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a 2003/2004/EK rendeletben említett, a Réunion szigetére iránnyuló hosszú szemü előhántolt B rizs exporttámogattásának keretében beérkezett ajánlatokról

6

  

A Bizottság 2220/2004/EK rendelete (2004. december 22.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

7

 

*

A Bizottság 2221/2004/EK rendelete (2004. december 22.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2005-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésének megállapításáról

9

 

*

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/889/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 16.) az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodásról

19

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és a kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról

20

  

2004/890/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 20.) az Európai Közösségeknek a Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezményből való kilépéséről

27

  

Bizottság

  

2004/891/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 19.) a borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan Kanada által folytatott kereskedelmi gyakorlatokban megvalósuló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezárásáról (az értesítés a B(2004) 4388. számú dokumentummal történt)

28

  

2004/892/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 20.) a 2004/614/EK határozatnak a dél-afrikai madárinfluenzával kapcsolatos védekező intézkedések alkalmazásának időtartama tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 5011. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2004/893/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 20.) a gabonavetőmag forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő, egyes Secale cereale vetőmagok átmeneti forgalmazásáról (az értesítés a B(2004) 5027. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

2004/894/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 20.) a Triticum aestivum faj bizonyos, a 66/402/EGK tanácsi irányelv követelményeinek nem megfelelő vetőmagjának ideiglenes forgalmazásáról (az értesítés a B(2004) 5028. számú dokumentummal történt) (1)

33

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal