Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 374
47. évfolyam
2004. december 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2200/2004/EK rendelete (2004. december 13.) a 3030/93/EGK és a 3285/94/EK tanácsi rendelet meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályai tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 2201/2004/EK rendelete (2004. december 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 2202/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a juhokra, kecskékre, valamint a juh- és kecskehúsra vonatkozó 2005. évi közösségi vámkontingensek megnyitásáról

31

 

*

A Bizottság 2203/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

36

 

*

A Bizottság 2204/2004/EK rendelete (2004. december 21.), a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelet módosításáról

40

 

*

A Bizottság 2205/2004/EK rendelete (2004. december 21.) az alkohol fogyasztási adó alóli mentesség céljából történő teljes denaturálására szolgáló eljárások kölcsönös elismerésére vonatkozó 3199/93/EK rendeletet módosításáról

42

  

A Bizottság 2206/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

44

  

A Bizottság 2207/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a 2032/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

47

  

A Bizottság 2208/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a 2031/2004/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált kerekszemű félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs kivitelére vonatkozóan benyújtott ajánlatokról

48

  

A Bizottság 2209/2004/EK rendelete (2004. december 21.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

49

  

A Bizottság 2210/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

51

  

A Bizottság 2211/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2004 decemberére rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

53

  

A Bizottság 2212/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004. decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

55

  

A Bizottság 2213/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2004 decemberében benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

57

  

A Bizottság 2214/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2005. január 1. és március 31. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2004 decemberében benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

59

  

A Bizottság 2215/2004/EK rendelete (2004. december 21.) a gabonaágazatban 2004. december 22-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

61

 

*

A Bizottság 2004/115/EK irányelve (2004. december 15.) a 90/642/EGK tanácsi irányelvnek az abban rögzített bizonyos peszticid-szermaradványok maximális szintjének módosításáról (1)

64

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/884/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 13.) a Régiók Bizottsága egy osztrák póttagjának kinevezéséről

72

  

Bizottság

  

2004/885/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság 30/2004 számú határozata (2004. december 2.) egy megfelelőségértékelő testületnek a távközlési berendezésekre vonatkozó ágazati melléklet listájába történő felvételéről

73

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal