Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 373
47. évfolyam
2004. december 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2182/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről

1

 

*

A Tanács 2183/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az euroérmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről szóló 2182/2004/EK rendelet hatályának a nem részt vevő tagállamokra való kiterjesztéséről

7

  

A Bizottság 2184/2004/EK rendelete (2004. december 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 2185/2004/EK rendelete (2004. december 17.) 2005-re vonatkozóan a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára alkalmazandó vámkontingens megnyitásáról

10

 

*

A Bizottság 2186/2004/EK rendelete (2004. december 20.) bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Laosz különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1613/2000/EK rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 2187/2004/EK rendelete (2004. december 20.) bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1614/2000/EK rendelet módosításáról

16

 

*

A Bizottság 2188/2004/EK rendelete (2004. december 20.) bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1615/2000/EK rendelet módosításáról

18

 

*

A Bizottság 2189/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében a 2005-ös számviteli évre az átalánydíj adatszolgáltatási űrlaponkénti megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 2190/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a működési alapok, a működési programok és a pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1433/2003/EK rendelet módosításáról

21

  

A Bizottság 2191/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 2192/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

25

  

A Bizottság 2193/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

27

  

A Bizottság 2194/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

29

  

A Bizottság 2195/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

31

  

A Bizottság 2196/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

33

  

A Bizottság 2197/2004/EK rendelete (2004. december 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

35

  

A Bizottság 2198/2004/EK rendelete (2004. december 20.) az egyes tartósított élelmiszerek előállítása során használt olívaolajra alkalmazott termelési visszatérítések megállapításáról

36

 

*

A Tanács 2004/113/EK irányelve (2004. december 13.) a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról

37

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/881/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 29.) az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás útján létrejött megállapodás megkötéséről egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének módosításaira vonatkozóan, figyelembe véve a bővítést

44

  

Levélváltás útján létrejött megállapodás az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodás I. függelékének módosítására vonatkozóan

45

  

2004/882/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 3.) a 79/542/EGK tanácsi határozat I. és II. mellékletének a vadhúsra és tenyésztettvad-húsra vonatkozó behozatali feltételek és egészségügyi bizonyítványminták frissítése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4554. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2004/883/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 10.) az országjegyzékek tekintetében az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai információgyűjtésről szóló 95/57/EK tanácsi irányelv mellékletének kiigazításáról (az értesítés a B(2004) 4723. számú dokumentummal történt) (1)

69

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal