Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 371
47. évfolyam
2004. december 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2164/2004/EK rendelete (2004. december 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2165/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, citrom és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

3

 

*

A Bizottság 2166/2004/EK rendelete (2004. december 17.) az egyes Svájcból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek az Európai Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek 2005. évre történő megnyitásáról

6

 

*

A Bizottság 2167/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozására tekintettel az 1848/93/EGK rendelet elfogadásáról

8

 

*

A Bizottság 2168/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a 2037/93/EGK rendelet kiigazításáról

12

 

*

A Bizottság 2169/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékek támogatási rendszere tekintetében a 2201/96/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 1535/2003/EK rendelet módosításáról

18

 

*

A Bizottság 2170/2004/EK határozata (2004. december 17.) 5000 tonna rövid lenrost és kenderrost nemzeti garantált mennyiség Dánia, Görögország, Írország, Olaszország és Luxemburg között történő felosztásáról a 2004/2005 gazdasági évre

19

 

*

A Bizottság 2171/2004/EK rendelete (2004. december 17.) az 517/94/EK tanácsi rendelet értelmében a 2005. évre meghatározott textilkvóták kezelésére és elosztására vonatkozó szabályok megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 2172/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről szóló 417/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (1)

26

  

A Bizottság 2173/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

28

  

A Bizottság 2174/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 154. egyedi pályázati eljárás tekintetében

31

  

A Bizottság 2175/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 154. egyedi pályázati eljárás tekintetében

33

  

A Bizottság 2176/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében kibocsátott 73. egyedi pályázati felhívásról

35

  

A Bizottság 2177/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 10. egyenkénti pályázati felhívásra

36

  

A Bizottság 2178/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 9. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

37

  

A Bizottság 2179/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 326. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

38

  

A Bizottság 2180/2004/EK rendelete (2004. december 17.) a gabonaágazatban 2004. december 18-től alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

39

 

*

Az Európai Központi Bank rendelete 2181/2004 (2004. december 16.) a monetáris pénzügyi intézmények szektorának konszolidált mérlegéről szóló 2423/2004/EK (EKB/2001/13) rendelet és a monetáris pénzügyi intézmények által a háztartások és a nem pénzügyi vállalatok betéteire és hiteleire alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 63/2002/EK (EKB/2001/18) rendelet módosításáról (EKB/2004/21)

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/865/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 6.) a Régiók Bizottsága két luxemburgi teljes jogú tagjának és négy luxemburgi póttagjának kinevezéséről

46

  

2004/866/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 13.) az Osztrák Köztársaságnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 77/388/EGK hatodik irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására történő felhatalmazásáról

47

  

2004/867/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 13.) a külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás terén folytatott közigazgatási együttműködés területén megvalósuló cselekvési program (ARGO-program) elfogadásáról szóló 2002/463/EK határozat módosításáról

48

  

Bizottság

  

2004/868/EK

 
 

*

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás szerint létrehozott Vegyes Bizottság 29/2004 határozata (2004. november 5.) egy megfelelőségértékelési szervnek az elektromágneses kompatibilitásról szóló ágazati mellékletbe történő besorolásáról

50

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 14-i 2129/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 368, 2004.12.15.)

52

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal