Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 370
47. évfolyam
2004. december 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2143/2004/EK rendelete (2004. december 13.) az Indiából származó pamuttípusú ágyneműk behozatalára végleges kiegyenlítő vám kivetéséről szóló 74/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 2144/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 2145/2004/EK rendelete (2004. december 15.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a talibánokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 41. alkalommal történő módosításáról

6

 

*

A Bizottság 2146/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Izlandról származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

17

 

*

A Bizottság 2147/2004/EK rendelete (2004. december 16.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

19

 

*

A Bizottság 2148/2004/EK rendelete (2004. december 16.) egyes adalékanyagok állandó és ideiglenes engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásainak engedélyezéséről (1)

24

 

*

A Bizottság 2149/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Norvégiából származó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára 2005-re alkalmazandó vámkontingensek megnyitásáról

34

 

*

A Bizottság 2150/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Törökországból származó egyes termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

36

 

*

A Bizottság 2151/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a 3448/93/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított, Norvégiából származó egyes áruknak az Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó 2005. évi vámkontingens megnyitásáról

38

 

*

A Bizottság 2152/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a harmadik országokból Spanyolországba importált cirokra alkalmazott vám csökkentésére vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról szóló 238/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

40

  

A Bizottság 2153/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

41

  

A Bizottság 2154/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

44

  

A Bizottság 2155/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

52

  

A Bizottság 2156/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

54

  

A Bizottság 2157/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

55

  

A Bizottság 2158/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

57

  

A Bizottság 2159/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

60

  

A Bizottság 2160/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

62

  

A Bizottság 2161/2004/EK rendelete (2004. december 16.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

64

  

A Bizottság 2162/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az árpa exportjára az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

68

  

A Bizottság 2163/2004/EK rendelete (2004. december 16.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

69

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/859/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Közösség és a Norvég Királyság között, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvére vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (1)

70

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Norvég Királyság közötti, az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás 2. jegyzőkönyvéről (1)

72

  

2004/860/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról

78

  

2004/861/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 7.) a Bosznia-Hercegovinának nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/883/EK tanácsi határozat módosításáról

80

  

2004/862/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. december 7.) a Szerbia és Montenegrónak nyújtott makroszintű pénzügyi támogatásról és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak nyújtott további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2002/882/EK határozat módosításáról

81

  

Bizottság

  

2004/863/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 30.) egyes tagállamoknak 2005-ben a TSE-k felszámolására és megfigyelésére irányuló programjainak jóváhagyásáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének megállapításáról (az értesítes a B(2004) 4603. számú dokumentummal történt)

82

  

2004/864/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 16.) a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság megújításáról szóló 1999/478/EK határozat módosításáról

91

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal