Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 368
47. évfolyam
2004. december 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2123/2004/EK rendelete (2004. december 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2124/2004/EK rendelete (2004. december 14.) az 1922/2004/EK tanácsi rendeletben előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre vonatkozó behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 2125/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a komló minősítésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 890/78/EGK rendelet módosításáról

8

  

A Bizottság 2126/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében (hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

12

  

A Bizottság 2127/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom és alma)

14

  

A Bizottság 2128/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

17

  

A Bizottság 2129/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

20

  

A Bizottság 2130/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a 2004. december 15-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

22

  

A Bizottság 2131/2004/EK rendelete (2004. december 14.) a 2004. december 15-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/849/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról

26

  

Bizottság

  

2004/850/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 3.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és engedélyezett gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2004) 4553. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2004/851/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 14.) a bizonyos ázsiai országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2004/122/EK határozat harmadik módosításáról (az értesítés a B(2004) 4775. számú dokumentummal történt) (1)

48

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/852/KKBP közös álláspontja (2004. december 13.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről

50

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal