Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 366
47. évfolyam
2004. december 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2107/2004/EK rendelete (2004. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2108/2004/EK rendelete (2004. december 10.) az egyes behozatali jogok elosztására vonatkozó igazgatási szabályok meghatározásáról és az 1420/2004/EK rendelet módosításáról, amely annak meghatározásáról szól, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a szarvasmarhafélék fagyasztott húsának az 1203/2004/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

3

  

A Bizottság 2109/2004/EK rendelete (2004. december 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

5

 

*

A Bizottság 2110/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a norvég homárra vonatkozó halászati tilalmáról

6

 

*

A Bizottság 2111/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

7

 

*

A Bizottság 2112/2004/EK rendelete (2004. december 10.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a 2202/96/EK tanácsi rendelet és a 2111/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 634/2003/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 2113/2004/EK rendelete (2004. december 10.) az előzetesen elismert termelői csoportoknak nyújtott támogatás tekintetében a 2200/96/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1943/2003/EK rendelet módosításáról

10

  

A Bizottság 2114/2004/EK rendelete (2004. december 10.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 2115/2004/EK rendelete (2004. december 10.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/845/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 12.) a hozzáadott phytoszterolt/phytosztanolt tartalmazó, tejalapú italok, mint az Európai Parlament és a Tanács 258/97/EK rendelete által szabályozott új élelmiszerek és új élelmiszer-összetevők forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a B(2004) 4289. számú dokumentummal történt)

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal