Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 365
47. évfolyam
2004. december 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2096/2004/EK rendelete (2004. december 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2097/2004/EK rendelete (2004. december 8.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 2098/2004/EK rendelete (2004. december 8.) Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a heringre vonatkozó halászati tilalmáról

4

  

A Bizottság 2099/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a cukorágazatban 2004. december 10-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

5

  

A Bizottság 2100/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

7

  

A Bizottság 2101/2004/EK rendelete (2004. december 9.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 14. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 2102/2004/EK rendelete (2004. december 9.) Olaszország tojáságazatában végrehajtott egyes rendkívüli piacvédelmi intézkedésekről

10

 

*

A Bizottság 2103/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a nyugati vizeken és a Balti-tengeren folytatott egyes halászati tevékenységekre vonatkozó adatok továbbításáról

12

 

*

A Bizottság 2104/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

19

  

A Bizottság 2105/2004/EK rendelete (2004. december 9.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

22

  

A Bizottság 2106/2004/EK rendelete (2004. december 9.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

23

 

*

A Bizottság 2004/110/EK irányelve (2004. december 9.) a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 96/49/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hatodik kiigazításáról (1)

24

 

*

A Bizottság 2004/111/EK irányelve (2004. december 9.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő ötödik kiigazításáról (1)

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/844/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 9.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról szóló 2003/8/EK tanácsi irányelv alapján a költségmentesség iránti kérelem benyújtásához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról (az értesítés a B(2004) 4285. számú dokumentummal történt)

27

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal