Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 362
47. évfolyam
2004. december 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2090/2004/EK rendelete (2004. december 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2091/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 2092/2004/EK rendelete (2004. december 8.) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

4

  

A Bizottság 2093/2004/EK rendelete (2004. december 8.) a tej- és tejtermékágazat egyes termékeinek 2005 első felére a Közösség által kizárólag a behozatali engedély alapján megnyitott kvóták keretében rendelkezésre álló mennyiségeinek meghatározásáról

10

 

*

A Bizottság 2094/2004/EK rendelete (2004. december 8.) a 11042298 KN-kód alá tartozó, másképpen megmunkált zab 10000 tonnás vámkontingensének megnyitásáról és kezelésének meghatározásáról

12

 

*

A Bizottság 2095/2004/EK rendelete (2004. december 8.) egyes vajfélékre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 581/2004/EK rendelet és a sovány tejporra nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 582/2004/EK rendelet módosításáról

14

 

*

Információ a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK rendelet módosításáról szóló 422/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikkének 34. és 35. pontja alkalmazásának időpontjáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/841/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. április 7.) az EK-Szerződés 81. cikke értelmében lefolytatott eljárásról a COMP/A.38284/D2 ügyben - Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (az értesítés a B(2004) 1307. számú dokumentummal történt)

17

  

2004/842/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2004. december 1.) olyan fajtához tartozó vetőmagok vonatkozásában, amelyek tekintetében a mezőgazdasági növényfajok vagy zöldségfajok nemzeti fajtajegyzékbe való felvételi kérelmét benyújtották; ezen vetőmagok forgalmazásának tekintetében a tagállamok által történő engedélyezésére vonatkozó végrehajtási szabályokról (az értesítés a B(2004) 4493. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/843/KKBP határozata (2004. július 26.) az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

28

  

Megállapodás az Európai Unió és a Norvég királyság Között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

29

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal