Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 361
47. évfolyam
2004. december 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2087/2004/EK rendelete (2004. december 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2088/2004/EK rendelete (2004. december 7.) a 2497/2001/EK bizottsági rendeletnek és a 2597/2001/EK bizottsági rendeletnek a Horvátországból származó egyes halak és halászati termékek, illetve a Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Szlovéniából származó egyes borok vámkontingenseinek tekintetében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 2089/2004/EK rendelete (2004. december 7.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

10

  

Törvényszék

 

*

Gyakorlati útmutató a közvetlen keresetekről és a fellebbezésekről

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/838/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2003. december 10.) a France 2 és France 3 televíziós csatornáknak nyújtott állami támogatásokról (az értesítés a B(2003) 4497. számú dokumentummal történt) (1)

21

  

2004/839/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 3.) a fiatal kutyák és macskák harmadik országokból a Közösségbe irányuló nem kereskedelmi célú mozgása feltételeinek megállapításáról (az értesítés a B(2004) 4546. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

2004/840/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 30.) a tagállamok 2005-re benyújtott, egyes állatbetegségek felszámolását és megfigyelését, valamint az állatról emberre terjedő fertőzések megelőzését célzó programjainak jóváhagyásáról és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékének meghatározásáról (az értesítés a B(2004) 4600. számú dokumentummal történt)

41

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2004. szeptember 20-i 1646/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 296., 2004.9.21.)

54

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal