Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 360
47. évfolyam
2004. december 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2078/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2079/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a 2005. évben az új tagállamokban a banánbehozatal kiegészítő vámkontingensei tekintetében a hagyományos piaci szereplők egyedi referenciamennyiségére és a nem hagyományos piaci szereplők egyedi allokációjára alkalmazandó kiigazítási együtthatók megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 2080/2004/EK rendelete (2004. december 6.) az élelmiszersegélyként szállított termékek kivitelére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló 2298/2001/EK rendeletnek a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe véve tett kiigazításáról

4

 

*

A Bizottság 2081/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló 2358/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges adatok közlésére vonatkozó szabályok megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 2082/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) fellebbezési tanácsainak eljárási szabályzatáról szóló 216/96/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A bizottság 2083/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a sertéshús-ágazatbeli behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 1432/94/EK és 1458/2003/EK rendelet módosításáról

12

 

*

A Bizottság 2084/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a kisebb égei-tengeri szigeteken a hagyományos olívatermelő területeken található olajfaligetek gondozására vonatkozó támogatások kifizetési határideje tekintetében a 2837/93/EGK rendelettől való eltérésről

19

  

A Bizottság 2085/2004/EK rendelete (2004. december 6.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/834/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 7.) a Spanyolország által az olívaolaj-termelők szervezeteinek nyújtandó támogatások rendszeréről (az értesítés a B(2004) 1630. számú dokumentummal történt)

22

  

2004/835/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 3.) létesítményeknek a baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelme tekintetében való jóváhagyására vonatkozó tervek jóváhagyásáról (az értesítés a B(2004) 4544. számú dokumentummal történt) (1)

28

  

2004/836/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 6.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith terjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló 2004/4/EK határozat módosításáról és javításáról (az értesítés a B(2004) 4602. számú dokumentummal történt)

30

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/837/KKBP határozata (2004. december 6.) az Európai Unió Rendőri Missziójáról szóló 2002/210/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

32

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal