Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 358
47. évfolyam
2004. december 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2067/2004/EK rendelete (2004. november 22.) az 1493/1999/EK rendeletben nem meghatározott borászati eljárásokkal kezelt egyes Argentínából importált borok közvetlen emberi fogyasztásra történő kínálatának és értékesítésének engedélyezéséről szóló 527/2003/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 2068/2004/EK rendelete (2004. november 29.) az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK rendelet módosításáról

2

  

A Bizottság 2069/2004/EK rendelete (2004. december 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 2070/2004/EK rendelete (2004. december 1.) az Indiai Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

6

  

A Bizottság 2071/2004/EK rendelete (2004. december 2.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

8

  

A Bizottság 2072/2004/EK rendelete (2004. december 2.) a zab exportjára az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/823/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 22.) Moldovának a Kanada, Svédország, Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok között 1993. október 25-én létrejött, egy ukrajnai tudományos és technológiai központ létrehozásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásáról

10

  

Bizottság

  

2004/824/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú mozgásához való egészségügyi bizonyítványminta létrehozásáról (az értesítés a B(2004) 4421. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2004/825/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 29.) a Romániából származó lófélék behozatalára vonatkozó védőintézkedésekről (az értesítés a B(2004) 4440. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2004/826/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 29.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló 2002/887/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 4441. számú dokumentummal történt)

32

  

2004/827/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 29.) a tagállamoknak a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való átmeneti eltérés engedélyezéséről az Ausztráliából származó talaj behozatala tekintetében (az értesítés a B(2004) 4449. számú dokumentummal történt)

33

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal