Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 357
47. évfolyam
2004. december 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2059/2004/EK rendelete (2004. október 4.) a Kazahsztánból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó korlátozásokról szóló 1469/2002/ESZAK bizottsági határozat módosításáról

1

 

*

A Tanács 2060/2004/EK rendelete (2004. november 22.) a mezőgazdasági termékek harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2702/1999/EK rendelet és a mezőgazdasági termékek belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 2826/2000/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 2061/2004/EK rendelete (2004. december 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 2062/2004/EK rendelete (2004. november 30.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 2063/2004/EK rendelete (2004. november 30.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

17

 

*

A Bizottság 2064/2004/EK rendelete (2004. november 30.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajóknak a fekete abroncshalra vonatkozó halászati tilalmáról

18

 

*

A Bizottság 2065/2004/EK rendelete (2004. november 30.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges tőkehalra vonatkozó halászati tilalmáról

19

  

A Bizottság 2066/2004/EK rendelete (2004. december 1.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, etkezesi szőlő és alma)

20

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/814/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 4.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság közötti, az Európai Szén- és Acélközösség és a Kazah Köztársaság Kormánya között létrejött, az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodást módosító megállapodás megkötéséről

22

  

Megállapodás az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság kormánya között, az Európai Szén- és Acélközösség és a Kazah Köztársaság kormánya között létrejött, az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló, 2002. július 22-i megállapodás módosításáról

23

  

2004/815/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 19.) az Európai Közösség által a Mediterrán Általános Halászati Bizottságnak benyújtott, a hatáskör és a szavazati jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat módosításáról

30

  

2004/816/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 19.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy lett tagjának kinevezéséről

32

  

2004/817/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 19.) Németországnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 17. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról

33

  

2004/818/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 19.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

34

  

2004/819/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 19.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

35

  

Bizottság

  

2004/820/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május. 7.) állami támogatásról Németország részéről a Fairchild Dornier GmbH (Dornier) számára (az értesítés a B(2004) 1621. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2004/821/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági bizottság BiH/4/2004 határozata (2004. október 19.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai művelete tekintetében a nápolyi EU Vezetési Elem parancsnokának kinevezéséről

38

  

2004/822/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság BiH/5/2004 határozata (2004. november 3.) a harmadik államoknak az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló BiH/1/2004 határozat és az Európai Uniónak Bosznia és Hercegovinában folytatott katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottsága létrehozásáról szóló BiH/3/2004 határozat módosításáról

39

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal