Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 354
47. évfolyam
2004. november 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2041/2004/EK rendelete (2004. november 15.) az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozataláról

1

  

A Bizottság 2042/2004/EK rendelete (2004. november 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 

*

A Bizottság 2043/2004/EK rendelete (2004. november 26.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajóknak az aranylazacra vonatkozó halászati tilalmáról

14

 

*

A Bizottság 2044/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a banánbehozatal A/B és C vámkontingensei keretében minden egyes hagyományos piaci szereplő referenciamennyiségére alkalmazandó kiigazítási együttható megállapításáról a 2004. évre

15

 

*

A Bizottság 2045/2004/EK rendelete (2004. november 29.) az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

17

  

A Bizottság 2046/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

19

  

A Bizottság 2047/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

21

  

A Bizottság 2048/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

23

  

A Bizottság 2049/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

25

  

A Bizottság 2050/2004/EK rendelete (2004. november 29.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

27

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság közötti, vámügyi együttműködésről és vámügyekben nyújtandó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló megállapodás hatálybalépéséről

29

  

Bizottság

  

2004/806/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 19.) a borokra vonatkozó egyes földrajzi jelzésekkel kapcsolatosan Kanada által folytatott kereskedelmi gyakorlatokban megvalósuló kereskedelmi akadályokra vonatkozó vizsgálati eljárás lezárásáról (az értesítés a B(2004) 4388. számú dokumentummal történt)

30

  

2004/807/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 29.) az oroszországi létesítményeknek a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt tej és tejalapú termékek behozatala vonatkozásában engedélyezett harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékére való felvétele tekintetében a 97/252/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 4445. számú dokumentummal történt) (1)

32

  

Európai Központi Bank

  

2004/808/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2004. július 16.) a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az Európai Központi Bank adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2004/15)

34

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/809/KKBP határozata (2004. július 5.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő Európai Unió rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételére vonatkozó megállapodás megkötéséről

77

  

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén működő rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételéről

78

 

*

A Tanács 2004/810/KKBP határozata (2004. július 5.) az Európai Unió és Ukrajna közötti, Ukrajnának a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő Európai Unió rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételére vonatkozó megállapodás megkötéséről

81

  

Megállapodás az Európai Unió és Ukrajna között Ukrajnának az Európai Unió Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén működő rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételéről

82

 

*

A Tanács 2004/811/KKBP határozata (2004. július 5.) az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, a Norvég Királyságnak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő Európai Unió rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételére vonatkozó megállapodás megkötéséről

85

  

Megállapodás az Európai unió és a Norvég Királyság között a Norvég Királyságnak az Európai Unió Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén működő rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételéről

86

 

*

A Tanács 2004/812/KKBP határozata (2004. július 19.) az Európai Unió és a Török Köztársaság közötti, a Török Köztársaságnak a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő Európai Unió rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételére vonatkozó megállapodás megkötéséről

89

  

Megállapodás az Európai Unió és a Török Köztársaság között a Török Köztársaságnak az Európai Unió Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén működő rendőri missziójában (EUPOL Proxima) való részvételéről

90

 
  

 
 

*

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal