Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 353
47. évfolyam
2004. november 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2030/2004/EK rendelete (2004. november 26.) egyes jelzőmennyiségek és egyéni plafonok megállapításáról a Közösségbe irányuló banánimportra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásához 2005. első negyedévére az A/B és C vámkontingensek keretében

1

  

A Bizottság 2031/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a rövid szemű, félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs egyes harmadik országokba való kivitele után járó export-visszatérítés meghatározására irányuló pályázati eljárás megnyitásáról

3

  

A Bizottság 2032/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a hosszú szemű hántolt forrázott B rizs egyes harmadik országokba való kivitele után járó export-visszatérítés meghatározására irányuló pályázati eljárás megnyitásáról

6

  

A Bizottság 2033/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a Réunion szigetére szállított előhántolt, hosszú szemű B rizs után járó támogatás meghatározásáról szóló pályázati eljárás megnyitásáról

9

 

*

A Bizottság 2034/2004/EK rendelete (2004. november 26.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 40. alkalommal történő módosításáról

11

  

A Bizottság 2035/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 153. egyedi pályázati eljárás tekintetében

13

  

A Bizottság 2036/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 153. egyedi pályázati eljárás tekintetében

15

  

A Bizottság 2037/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 72. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

17

  

A Bizottság 2038/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 325. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

18

  

A Bizottság 2039/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 9. egyenkénti pályázati felhívásra

19

  

A Bizottság 2040/2004/EK rendelete (2004. november 26.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 8. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

20

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/803/KKBP határozata (2004. november 25.) az Európai Unió boszniai és hercegovinai katonai műveletének megkezdéséről

21

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Oszama bin Ladennel, az Al-Qaida hálózattal és a Talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 37. alkalommal történő módosítását célzó 2004. július 12-i 1277/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 241., 2004.7.13.)

23

  

Helyesbítés a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló, 2004. november 25-i 2020/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 351., 2004.11.26.)

24

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal