Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 352
47. évfolyam
2004. november 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2028/2004/EK, Euratom rendelete (2004. november 16.) a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 94/728/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 2029/2004/EK rendelete (2004. november 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/800/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. március 30.) az Olaszország által létrehozott állami támogatások rendszeréről a foglalkoztatásra vonatkozó sürgős rendelkezések tekintetében (az értesítés a B(2004) 930. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

2004/801/EK

 
 

*

Az EK-Svájc Vegyesbizottság 1/2004 határozata (2004. április 28.) a származó termék fogalmának meghatározását és az adminisztratív együttműködés módszereit illetően a Megállapodás 3. jegyzőkönyvének módosításáról

17

  

2004/802/EK

 
 

*

Az EU-Svájc Vegyesbizottság 1/2004 határozata (2004. április 30.) a személyek szabad mozgásáról szóló, egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti megállapodás III. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról

18

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal