Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 351
47. évfolyam
2004. november 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 2011/2004/EK rendelete (2004. november 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 2012/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a cukorágazatban 2004. november 26-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 2013/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 2014/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

7

  

A Bizottság 2015/2004/EK rendelete (2004. november 25.) az 1327/2004/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 13. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

10

  

A Bizottság 2016/2004/EK rendelete (2004. november 25.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

11

  

A Bizottság 2017/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

19

  

A Bizottság 2018/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

21

  

A Bizottság 2019/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

22

  

A Bizottság 2020/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

25

  

A Bizottság 2021/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

28

  

A Bizottság 2022/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

30

  

A Bizottság 2023/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a banánbehozatal A/B és C vámkontingensei keretében minden egyes hagyományos piaci szereplő referenciamennyiségére alkalmazandó kiigazítási együttható megállapításáról

33

  

A Bizottság 2024/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

34

  

A Bizottság 2025/2004/EK rendelete (2004. november 25.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

38

  

A Bizottság 2026/2004/EK rendelete (2004. november 25.) az 1757/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

41

  

A Bizottság 2027/2004/EK rendelete (2004. november 25.) az 1565/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

42

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

  

2004/799/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA) első költségvetés-módosítása 2004-re vonatkozóan

43

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal