Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 349
47. évfolyam
2004. november 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról

1

 

*

A Tanács 2008/2004/EK rendelete (2004. november 16.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK rendelet módosításáról

12

  

A Bizottság 2009/2004/EK rendelete (2004. november 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

  

A Bizottság 2010/2004/EK rendelete (2004. november 24.) a 2375/2002/EK rendelet által meghatározott, a kiváló minőségűtől eltérő minőségű közönséges búzáról szóló vámkontingens II. alkontingensének keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/793/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 15.) a Togói Köztársasággal a Cotonou-i Megállapodás 96. cikke alapján folytatott konzultáció lezárásáról

17

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 69/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

23

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 70/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

25

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 71/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

26

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 72/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabályok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

29

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 73/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

30

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 74/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

32

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 75/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

33

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 76/2004. határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

34

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 77/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

36

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 80/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

37

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 81/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Közbeszerzés) módosításáról

38

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 82/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

39

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 83/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

40

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 84/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

42

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 85/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

44

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 86/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

46

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 87/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodásnak a négy szabadságon kívül eső meghatározott területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

48

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 88/2004 határozata (2004. június 8.) a megállapodásnak a négy alapszabadságon kívül eső különleges területeken való együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

49

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 89/2004 határozata (2004. június 8.) a megállapodásnak az egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

51

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 90/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodásnak a statisztika terén folytatott együttműködés megszervezésére vonatkozó különös szabályokról szóló 30. jegyzőkönyve és a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

52

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/794/KKBP együttes fellépése (2004. november 22.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) mandátumának meghosszabbításáról szóló 2002/921/KKBP együttes fellépés meghosszabbításáról

55

 

*

A Tanács 2004/795/KKBP határozata (2004. november 22.) az Európai Unió Megfigyelő Missziója (EUMM) misszóvezetője megbízatásának meghosszabbításáról

56

 

*

A Tanács 2004/796/KKBP együttes fellépése (2004. november 22.) az Orosz Föderációban található egy nukleáris telephely fizikai védelmének támogatása érdekében

57

 

*

Együttes fellépés 2004/797/PESC (2004. november 22.) az OPWC-nek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

63

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Az EGT-Vegyesbizottság az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról), 22. (a vállalkozás és a forgalom meghatározására vonatkozó) jegyzőkönyvnek (56. cikk) és a 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról szóló, 2004. június 8-i 78/2004 határozatának helyesbítése (HL L 219., 2004.6.19.)

70

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról) és 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról szóló, 2004. június 8-i 79/2004 határozatának helyesbítése (HL L 219., 2004.6.19.)

70

 
  

 
 

*

Az Olvasóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal