Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 348
47. évfolyam
2004. november 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2003/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az Európai Gazdasági Közösség és Mauritius kormánya között létrejött, a mauritiusi vizeken folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2003. december 3-tól2007. december 2-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

  

Jegyzőkönyv az Európai Gazdasági Közösség és Mauritius kormánya között létrejött, a mauritiusi vizeken folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2003. december 3-tól2007. december 2-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról

3

  

A Bizottság 2004/2004/EK rendelete (2004. november 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

  

A Bizottság 2005/2004/EK rendelete (2004. november 23.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2004. december 1. és 2005. február 28. közötti időszakra történő kibocsátásáról

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/787/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2004. október 4.) az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a géntechnológiával módosított szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy ezen termékekből történő mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról (1)

18

  

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

  

2004/788/EK, Euratom

 
 

*

Az EGSZB működési szabályzatának hivatalosan egységes szerkezetbe foglalt változata (2004. október 24-től hatályos)

27

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/789/KKBP együttes fellépése (2004. november 22-én) az Európai Uniónak Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban működő Rendőri Missziója meghosszabbításáról (EUPOL PROXIMA)

40

 

*

A Tanács 2004/790/KKBP határozata 2004. november 22. az Európai Uniónak az Albániában található kézi lőfegyverekhez és könnyű fegyverekhez szükséges lőszer megsemmisítéséhez való hozzájárulása céljából a 2002/589/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló 2003/276/KKBP határozat meghosszabbításáról és módosításáról

45

 

*

A Tanács 2004/791/KKBP határozata (2004. november 22.) az Európai Uniónak Délkelet-Európában a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek destabilizáló felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez történő hozzájárulása tekintetében a 2002/589/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló 2002/842/KKBP határozat meghosszabbításáról és módosításáról

46

 

*

A Tanács 2004/792/KKBP határozata (2004. november 22.) az 1999/34/KKBP együttes fellépést végrehajtásáról rendelkező, az Európai Uniónak Kambodzsában a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek destabilizációra vezető felhalmozódása és elterjedése elleni küzdelemhez történő hozzájárulása céljából az 1999/730/KKBP határozat meghosszabbításáról és módosításáról

47

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal