Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 346
47. évfolyam
2004. november 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1999/2004/EK rendelete (2004. november 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2000/2004/EK rendelete (2004. november 19.) a Koreai Köztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek keretmennyiségei közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

3

  

A Bizottság 2001/2004/EK rendelete (2004. november 22.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

5

  

A Bizottság 2002/2004/EK rendelete (2004. november 22.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs, citrom, csemegeszölö és alma)

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/783/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 15.) a Régiók Bizottsága négy olasz teljes jogú tagjának és három olasz póttagjának kinevezéséről

9

  

Bizottság

  

2004/784/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 22.) az élő állatok és állati termékek Új-Zélandból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokról szóló 2003/56/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 4028. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2004/785/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 26.) az Európai Közösség és a Mexikói Egyesült Államok között létrejött, a szeszes italok megjelölésének kölcsönös elismeréséről és oltalmáról szóló megállapodás II. mellékletének módosításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség és a Mexikói Egyesült Államok között levélváltás formájában történő megkötéséről

28

  

2004/786/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 18.) a 92/471/EGK határozatnak a szarvasmarha-embriók behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 4380. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal