Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 344
47. évfolyam
2004. november 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1986/2004/EK rendelete (2004. november 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1987/2004/EK rendelete (2004. november 19.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

3

 

*

A Bizottság 1988/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajóknak a norvég garnélára vonatkozó halászati tilalmáról szóló 1501/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

4

 

*

A Bizottság 1989/2004/EK rendelete (2004. november 19.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 

*

A Bizottság 1990/2004/EK rendelete (2004. november 19.) Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása következtében a borágazatban alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról

8

 

*

A Bizottság 1991/2004/EK rendelete (2004. november 19.) az egyes borászati termékek leírása, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1992/2004/EK rendelete (2004. november 19.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1993/2004/EK rendelete (2004. november 19.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet Portugália tekintetében történő módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 1994/2004/EK rendelete (2004. november 19.) a 998/2003/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletnek az országok és területek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (1)

17

 

*

A Bizottság 1995/2004/EK rendelete (2004. november 19.) az Orosz Föderációból származó egyes 500 mm-nél szélesebb szilícium-elektroacél szemcseorientált elektromos lemezek és szalagok behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatosan felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról és az Orosz Föderációból származó egyes szemcseorientált elektromos lemezek behozatalainak nyilvántartásba vételi kötelezettségének fenntartásáról

21

 

*

A Bizottság 1996/2004/EK rendelete (2004. november 19.) az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó ammóniumnitrát-behozatalokra vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatosan felajánlott kötelezettségvállalások elfogadásáról és az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó ammóniumnitrát-behozatalok nyilvántartásba vételi kötelezettségének fenntartásáról

24

 

*

A Bizottság 1997/2004/EK rendelete (2004. november 19.) a 14/2004/EK rendelet módosításáról Madeira marhahúságazatra vonatkozó előzetes ellátási mérlegét illetően

28

  

A Bizottság 1998/2004/EK rendelete (2004. november 19.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

30

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/779/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 15.) a Régiók Bizottsága két cseh teljes jogú tagjának és három cseh póttagjának kinevezéséről

31

  

2004/780/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 19.) az Európai Közösségek Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

33

  

Bizottság

  

2004/781/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 18.) a bizonyos ftalátvegyületeket tartalmazó, lágy PVC-ből készült és háromévesnél fiatalabb gyermekeknek szánt, szájba vehető játékszerek és gyermekápolási cikkek forgalomba hozatalát megtiltó intézkedésekről szóló 1999/815/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 4403. számú dokumentummal történt) (1)

35

  

2004/782/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 19.) a többek között Ukrajnából származó szilíciumkarbid-behozatalokra vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

37

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal