Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 342
47. évfolyam
2004. november 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1975/2004/EK rendelete (2004. november 15.) a többek között Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára az 1676/2001/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Brazíliából és Izraelből szállított poletilén tereftalát (PET) fólia behozatalára (függetlenül attól, hogy Brazíliából vagy Izraelből származóként jelölték-e meg) történő kiterjesztéséről

1

 

*

A Tanács 1976/2004/EK rendelete (2004. november 15.) az Indiából származó polietilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára a 2597/1999/EK rendelettel kivetett végleges kiegyenlítő vámnak a Brazíliából és Izraelből szállított poletilén-tereftalát (PET) fólia behozatalára - függetlenül attól, hogy Brazíliából vagy Izraelből származóként jelölték-e meg - történő kiterjesztéséről

8

  

A Bizottság 1977/2004/EK rendelete (2004. november 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

*

A Bizottság 1978/2004/EK rendelete (2004. november 16.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1979/2004/EK rendelete (2004. november 17.) az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására vonatkozó követelmények tekintetében az 1254/1999/EK tanácsi rendelet szerint részletes szabályok megállapításáról szóló 639/2003/EK rendeletnek a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia Európai Unióhoz történt csatlakozását figyelembe véve tett kiigazításáról

23

  

A Bizottság 1980/2004/EK rendelete (2004. november 17.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

25

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/773/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 25.) az Europol igazgatójának a harmadik államokkal és nem európai uniós szervekkel kötendő megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló határozat módosításáról

27

  

Bizottság

  

2004/774/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 9.) a közös halászati politika keretén belül az északi-tengeri regionális tanácsadó testület működésének megkezdéséről

28

  

2004/775/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 18.) az állatok azonosításáról és nyilvántartásáról szóló 92/102/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése által megállapított eltérés Szlovákia számára való biztosításáról (az értesítés a B(2004) 4382. számú dokumentummal történt) (1)

29

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság határozata 138/2004 (2004. október 29.) az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének, a Megállapodás 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett termékekre vonatkozó módosításáról

30

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal