Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 340
47. évfolyam
2004. november 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

2004/754/EK
A Tanács határozata (2004. október 11.) egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti, kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás Európai Közösség részéről történő megkötéséről

1

  

Ideiglenes megállapodás az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Tádzsik Köztársaság között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

2

 

*

2004/755/Euratom
A Tanács határozata (2004. október 11.) az egyrészről az Európai Közösség és az Európai Atomenergia-közösség és másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodásnak és a kísérő intézkedéseknek az Európai Atomenergia-közösség nevében, a Bizottság részéről történő megkötésének jóváhagyásáról

21
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal