Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 339
47. évfolyam
2004. november 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1963/2004/EK rendelete (2004. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1964/2004/EK rendelete (2004. november 12.) az Írország lobogója alatt közlekedő hajóknak a norvég menyhalra vonatkozó halászati tilalmáról

3

 

*

A Bizottság 1965/2004/EK rendelete (2004. november 15.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 1966/2004/EK rendelete (2004. november 15.) a gabonaágazatban 2004. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/764/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 22.) az egyes, Hollandia természetvédelmi területein tartott szarvasmarhák füljelzői rögzítésére meghatározott maximális időtartam meghosszabbításáról (az értesítés a B(2004) 4013. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2004/765/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 22.) a Németországi Szövetségi Köztársaság egy rendelet-tervezetét illetően, a betakarítás után kezelt gyümölcsök, zöldségek és burgonya címkézésére vonatkozóan (az értesítés a B(2004) 4029. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2004/766/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 5.) a Közösségben a legrászorulóbb személyek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel való ellátása érdekében a 2005-ös évi költségvetés terhére a tagállamok megfelelő forrásokkal való ellátására vonatkozó terv elfogadásáról (az értesítés a B(2004) 4356. számú dokumentummal történt)

13

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/767/KKBP határozata (2004. november 15.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

16

 
  

 
  

2004. november 1. Az EUR-Lex új változata!

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal