Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 337
47. évfolyam
2004. november 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1955/2004/EK rendelete (2004. november 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1956/2004/EK rendelete (2004. november 12.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 152. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 1957/2004/EK rendelete (2004. november 12.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 152. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 1958/2004/EK rendelete (2004. november 12.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 71. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

7

  

A Bizottság 1959/2004/EK rendelete (2004. november 12.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 324. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

8

  

A Bizottság 1960/2004/EK rendelete (2004. november 12.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 8. egyenkénti pályázati felhívásra

9

  

A Bizottság 1961/2004/EK rendelete (2004. november 12.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó 7. egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1962/2004/EK rendelete (2004. november 12.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 2004/104/EK irányelve (2004. október 14.) a gépjárművekben jelentkező rádiófrekvenciás interferenciára (elektromágneses kompatibilitásra) vonatkozó 72/245/EGK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez igazításáról, és a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK irányelv módosításáról (1)

13

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/760/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 26.) a Tanács 93/23/EGK irányelvének végrehajtási rendelkezéseiről, a sertéságazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetően (az értesítés a B(2004) 4090. számú dokumentummal történt) (1)

59

  

2004/761/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 26.) a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarha-állományra és a szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (az értesítés a B(2004) 4091. számú dokumentummal történt) (1)

64

  

2004/762/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. november 12.) a kéknyelv-betegség spanyolországi kitöréséhez kapcsolódóan a 2003/828/EK határozatnak az állatok Spanyolországban és Portugáliában található korlátozás alá vont körzetekből, illetve ezen körzeteken belüli szállítását illető módosításáról (az értesítés a B(2004) 4398. számú dokumentummal történt) (1)

70

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

Az Európai Tanács 2004/763/KKBP határozata (2004. november 5.) a földközi-tengeri régióról szóló 2000/458/KKBP közös stratégiának az alkalmazási időszaka kiterjesztésére irányuló módosításáról

72

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2004. június 10-i 1101/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 211., 2004.6.12.)

73

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal