Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 333
47. évfolyam
2004. november 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1930/2004/EK rendelete (2004. november 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1931/2004/EK rendelete (2004. november 8.) az 1609/88/EGK rendelet módosításáról a 3143/85/EGK és a 2571/97/EK rendelet szerint értékesítendő vaj beraktározása legkésőbbi időpontjának tekintetében

3

 

*

A Bizottság 1932/2004/EK rendelete (2004. november 8.) a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2771/1999/EK rendelet módosításáról

4

  

A Bizottság 1933/2004/EK rendelete (2004. november 8.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/752/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. november 2.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról

7

  

2004/753/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata a Tanácsnak a Bizottság kijelölt elnökével, közös megegyezéssel hozott, a 2004/642/EK, Euratom határozatot hatályon kívül helyező és annak helyébe lépő határozata (2004. november 5.) az Európai Közösségek Bizottsága tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról

12
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal