Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 332
47. évfolyam
2004. november 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1927/2004/EK rendelete (2004. október 21.) az Európai Gazdasági Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött, a Zöld-foki-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeket és pénzügyi hozzájárulást megállapító jegyzőkönyv hatályának 2004. július 1-jétől2005. június 30-áig terjedő időtartamra történő meghosszabbítására vonatkozó megállapodás levélváltás formájában való megkötéséről

1

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Gazdasági Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött, a Zöld-foki-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeket és pénzügyi hozzájárulást megállapító jegyzőkönyv hatályának 2004. július 1-jétől2005. június 30-áig terjedő időtartamra történő meghosszabbításáról

3

 

*

A Tanács 1928/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004. évre történő meghatározásáról szóló 2287/2003/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 1929/2004/EK rendelete (2004. november 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/749/EK

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. október 21.) az Előcsatlakozási Strukturális Politikák Eszközének létrehozásáról szóló 1267/1999/EK rendelet értelmében a források újraelosztására vonatkozó általános megközelítés felvázolásáról

14

  

2004/750/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. október 21.) az Andorrai Hercegséggel való monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodásról szóló tárgyalások megnyitásáról

15

  

Bizottság

  

2004/751/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 22.) az Európai Közösség és Új-Zéland között az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állategészségügyi intézkedésekről megkötött megállapodás V. mellékletének az Európai Közösség részéről történő jóváhagyásáról (az értesítés a B(2004) 4022. számú dokumentummal történt) (1)

16

  

Levélváltás amely az Európai Közösség és Új-Zéland között az élő állatok és állati termékek kereskedelme esetében alkalmazandó állategészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás V. mellékletének módosítására vonatkozó, Új-Zélanddal együttes intézkedést képez (1)

17

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal