Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 331
47. évfolyam
2004. november 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1920/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a Norvégiából származó egyes mezőgazdasági és halászati termékek közösségi vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 992/95/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1921/2004/EK rendelete (2004. október 25.) az egyes Izlandról származó halászati termékekre és élő lovakra vonatkozóan közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 499/96/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 1922/2004/EK rendelete (2004. október 25.) autonóm és átmeneti intézkedések elfogadásáról a Svájcból származó élő szarvasmarhafélék behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitása céljából

7

 

*

A Tanács 1923/2004/EK rendelete (2004. október 25.) a Svájci Államszövetség számára egyes feldolgozott mezőgazdasági termékek vonatkozásában közösségi vámkontingensek formájában történő egyes engedmények megállapításáról

9

  

A Bizottság 1924/2004/EK rendelete (2004. november 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 1925/2004/EK rendelete (2004. október 29.) a hozzáadottérték-adó területén való közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 1926/2004/EK rendelete (2004. november 3.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajóknak a közönséges nyelvhalra vonatkozó halászati tilalmáról

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal