Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 329
47. évfolyam
2004. november 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1916/2004/EK rendelete (2004. november 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1917/2004/EK rendelete (2004. november 2.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1918/2004/EK rendelete (2004. november 3.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

9

  

A Bizottság 1919/2004/EK rendelete (2004. november 3.) a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok helyesbítéséről

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/747/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. október 26.) a Tanács 93/25/EGK irányelvének végrehajtási rendelkezéseiről, a juh- és kecskeágazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetően (az értesítés a B(2004) 4092. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/748/KKBP közös álláspontja (2004. november 2.) egyes palesztin személyeknek az Európai Unió tagállamaiba történő ideiglenes befogadásáról

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal